הסכם שכירות וחשיבותו

821
הסכם שכירות וחשיבותו
להשראה, טיפים ייחודיים והמלצות חמות עקבו אחרינו באינסטגרם!

· חשוב להבהיר בדיוק מי אחראי על תיקון מכשירים חשמליים בדירה כגון מקרר,מזגן, תנור אפיה.

· חשוב לקבוע מנגנון של יציאה מהחוזה טרם סיום החוזה וכן הארכת החוזה לזמן נוסף. בעניין של יציאה מהחוזה טרם הסתיימה תקופת השכירות דורש בעל הדירה בדרך כלל, שימצא דייר חלופי אולם ישנם מקרים ,ורצוי להגיע להסכמה כזו, שבמידה ולא ימצא דייר חלופי בתוך זמן שיקבע על ידי שני הצדדים, יהיה רשאי השוכר לעזוב בלי לשלם את יתרת תקופת ההשכרה.
העניין חשוב כדי שלא תתקעו בדירה שלא לצורך ותשלמו דמי שכירות.

· חשוב לקבוע שאם בעל הדירה רוצה שתעזבו הוא יודיע לכם על כך תוך זמן סביר( חודשיים ומעלה).

· חשוב לקבוע מה יהיה שכר הדירה בתום תקופת השכירות במידה ותשארו בדירה זאת כדי למנוע מצב בו תרצו להישאר בדירה אולם בעל הדירה יחליט להקפיץ את דמי השכירות לסכומים גבוהים שבהם לא תוכלו לעמוד ואז תאלצו לעזוב את הדירה בתום אותה תקופה.

· בעלי דירות ידרשו מכם ערבות בנקאית כדי לערוב לנזקים או למצב בו לא תשאו בדמי השכירות. רצוי להציע שטר בטחון עם שני ערבים במקום ערבות בנקאית שעולה כסף, כל זמן שהיא מוחזקת בידי בעל הדירה.

· מומלץ לעשות ביטוח לתכולת הדירה וצד ג' שכן אלו לא באחריות בעל הדירה בדרך כלל.עלות ביטוחים שכאלו נמוכה והתמורה שבצידם גבוהה.

· חשוב לתת שיקים מידי חודש בחודשו ולא את כולם מראש , כדי למנוע מצב שבו תרצו לעזוב את הדירה אולם בעל הבית ימשיך לפרוע את השיקים.

· במידה ואתם רוצים להכניס דייר משנה חוץ מכם, חובה להסכים על זאת מראש. בדרך כלל בעלי דירות מסרבים לכך אך אם זהו נושא שיעלה על הפרק יש לדבר עליו.

0 תגובות