עיצוב , מרכזי שולחן

(1 תוצאות) סינון תוצאות

לא יוצאים פראיירים

"בשנים האחרונות, כך מסתבר, הולכים ומתרבים המקרים בהם זוגות שנישאו פונים לערכאות משפטיות, בתביעה להורות למי מבין ספקי השירות בחתונתם, לפצותם על אי עמידה בהסכם עימם, או לחילופין על הנזק שגרמו להם."

צפית לאחרונה